Pouze pro ÚMČ P4 [ Přihlásit ]

Pravidla soutěže podnikatel Prahy 4

Městská část Praha 4 vyhlásila 1.ročník soutěže Podnikatel Prahy 4.

Kdo se může soutěže zúčastnit

Soutěže Podnikatel Prahy 4 se může zúčastnit fyzická osoba – podnikatel, který vlastní živnostenské oprávnění a má sídlo nebo provozovnu na území městské části Praha 4.

·  Živnost, s níž je podnikatel do soutěže nominován, musí být provozována nejméně dva roky.

·  Podnikatel se může se stejnou společností do soutěže přihlásit maximálně jednou.

·  Účast v soutěži je bezplatná.

Kdo může do soutěže nominovat

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím e-mailové adresy podnikatelprahy4@praha4.cz.

Hodnotícími kritérii je spokojenost s prodávanými výrobky nebo s poskytovanou službou, odbornost a ochota, vyhovující pracovní doba, vyřizování reklamací.

„Cílem celé soutěže je ukázat, že mezi námi jsou úspěšní a poctivý podnikatelé.“

Nominace je možné podávat od 1.6.2019 do 30.6.2019

 

Hlasování

Hlasovat v soutěži můžete pouze jedním způsobem, a to prostřednictvím webové aplikace . http://podnikatel.praha4.cz. Propodnikatele je možno z jedné e-mailové adresy hlasovat pouze jednou.

Hlasovat je možné od 15.7.2019 do 31.8.2019

 


261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX