Pouze pro ÚMČ P4 [ Login ]

Pravidla soutěže pro rok 2018 - Provozovna Prahy 4

Soutěž vyhlašuje městská část Praha 4 (dále jen „pořadatel“) prostřednictvím oficiálních internetových stránek městské části Praha 4 na adrese: www.praha4.cz.

Nominování mohou být fyzické nebo právnické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění a mají provozovnu na území městské části Praha 4. Nominované provozovny/podnikatelé mimo území městské části Praha 4 budou ze soutěže vyřazeny. V každé kategorii budou oceněni tři provozovny s největším počtem hlasů.

Seznam kategorií:

 1. Pekárna
 2. Potraviny
 3. Restaurace
 4. Kavárna a cukrárna
 5. Řeznictví
 6. Rehabilitace a masáže
 7. Kadeřnictví a kosmetika
 8. Sportovní centra
 9. Kulturní zařízení
 10. Ostatní činnost (neuvedená v bodech 1 až 9)
 11. Podnikatel Prahy 4 (provozovna s největším počtem hlasů)

Provozovnu lze do soutěže přihlásit vložením názvu, adresy, kontaktu a krátkého textu se zdůvodněním přihlášení. Vyplnit je také potřeba jméno, adresu bydliště a telefonní číslo osoby, která provozovnu do soutěže přihlásila.

Pokud navrhovatel nevyplní všechny požadované údaje o provozovně, pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ji nezařadit do soutěže.

Přihlašovat provozovny do soutěže je možné od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018, uzávěrka pro přihlašování je v sobotu 30. 6. 2018 v 23.30 hodin.

Každá provozovna může být nominována pouze jednou. Počet provozoven, které jedna osoba může do soutěže přihlásit, není limitován.

V termínu od 5. 7. 2018 do 2. 9. 2018 budou moci návštěvníci internetových stránek udělovat soutěžním provozovnám soutěžní hlasy. Provozovna s nejvyšším počtem hlasů vyhrává. Ocenění bude uděleno nejlepší provozovně v každém odvětví.

Při podezření na falšování výsledků hlasování si pořadatel soutěže vyhrazuje právo nepoctivě získané hlasy smazat, popřípadě vyloučit ze soutěže provozovnu, pro kterou bylo nepoctivým způsobem hlasováno. Pro provozovnu je možno z jedné e-mailové adresy hlasovat pouze jednou.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že její pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele.


261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX