Pouze pro ÚMČ P4 [ Login ]

Ovocný Světozor

Kategorie: Kavárna a cukrárna
Adresa: Počátecká 14, Praha 4
Web: http://www.ovocnysvetozor.cz/cukrarnys/pocatecka-14-140-00-praha-4
Důvod nominace:

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX