Pouze pro ÚMČ P4 [ Login ]

Notovna.cz

Kategorie: Ostatní činnost (neuvedená v bodech 1 až 9)
Adresa: Bernolákova 1164/1, Praha 4
Web: www.notovna.cz
Důvod nominace:

Obchůdek nejen s notami a hudebními dárky, který potěší každou duši nadšenou do muziky. Pokud se cokoli hudebního někde vyskytuje, Notovna.cz to sežene. A pokud se cokoli hudebního porouchá, tak dokáže poradit jak to opravit.

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX