Pouze pro ÚMČ P4 [ Login ]

Opravna zvířátek Nusle

Kategorie: Ostatní činnost (neuvedená v bodech 1 až 9)
Adresa: V Podluží 1132/7, Praha 4
Web: http://www.vetnusle.cz/
Důvod nominace:

Laskaví machři!

261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX