Pouze pro ÚMČ P4 [ Login ]

IX. ročník soutěže Provozna Prahy 4

Městská část Praha 4 vyhlásila pod záštitou zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáše Zichy (STAN – Tučňák) již 9. ročník soutěže Provozovna Prahy 4. Zapojit se do této soutěže a nominovat své oblíbené favority může každý z Vás. Nominování mohou být fyzické nebo právnické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění a mají provozovnu na území městské části Praha 4.

SEZNAM KATEGORIÍ

 1. Pekárna
 2. Potraviny
 3. Restaurace
 4. Kavárna a cukrárna
 5. Řeznictví
 6. Rehabilitace a masáže
 7. Kadeřnictví a kosmetika
 8. Sportovní centra
 9. Kulturní zařízení
 10. Ostatní činnost (neuvedená v bodech 1 až 9)
 11. Podnikatel Prahy 4 (provozovna s největším počtem hlasů)

Hodnotícími kritérii je spokojenost s prodávanými výrobky nebo s poskytovanou službou, odbornost a ochota personálu, vyhovující provozní doba, vyřizování reklamací, vzhled provozovny nebo bezbariérový přístup do provozovny.

„Cílem celé soutěže je ukázat, že mezi námi jsou úspěšní a poctiví podnikatelé,“ dodává Lukáš Zicha.

NOMINACE / PŘIHLÁŠENÍ

Nejprve bude možno nominovat provozovny/podnikatele. Každá provozovna/podnikatel mohou být nominováni pouze jednou. Počet provozoven/podnikatelů, které jedna osoba může do soutěže přihlásit, není limitován. Provozovnu/podnikatele lze do soutěže přihlásit vložením názvu, adresy, kontaktu a krátkého textu se zdůvodněním přihlášení. Vyplnit bude také potřeba jméno, adresu bydliště a telefonní číslo osoby, která provozovnu do soutěže přihlásila.

 

Nominace je možné podávat od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018

HLASOVÁNÍ

Hlasovat v soutěži můžete pouze jedním způsobem, a to prostřednictvím webové aplikace - http://provozovna.praha4.cz. Pro provozovnu je možno z jedné e-mailové adresy hlasovat pouze jednou. K tomuto kroku městská část přistoupila z důvodu falšování výsledků hlasování.

Hlasovat je možné od 5. 7. 2018 do 2. 9. 2018

Slavnostní vyhlášení proběhne v měsíci září / říjen 2018. S výsledkem soutěže budou výherci seznámeni dopisem a veřejnost prostřednictvím měsíčníku MČ Praha 4 Tučňák a také na našich webových stránkách  www.praha4.cz.

 


261 192 111 (ústředna)
800 194 237 (bezplatná informační linka)
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty)
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory)

Copyright © 2011 Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč; Powered by PubliX